باگستاخی آموزشی دانشگاه دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

باگستاخی: آموزشی دانشگاه دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی تغییر تصدی سرپرست دانشگاه آزاد تحولات دانشگاه علی اکبر ولایتی حمید میرزاده

گت بلاگز سیاسی 1184 تذکر شفاهی و 2682 تذکر کتبی به هیئت وزیران و مدیر جمهور

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش این معاونت در صحن مجلس را قرائت کرد. شفاهی | قانون | مجلس شورای اسلامی | حسین مظفر | معاون نظارت مجلس |

1184 تذکر شفاهی و 2682 تذکر کتبی به هیئت وزیران و مدیر جمهور

به گزارش خبرنگار مجلسگروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان،حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 خرداد) گزارش این معاونت را قرائت کرد.
**از 57 فقره قانون ابلاغ شده است به مدیر جمهور، 54 فقره از سوی وی به موقع ابلاغ شده است است.

عبارات مهم : شفاهی
3** فقره قانون به علت تاخیر از سوی مدیر مجلس ابلاغ شده است است.

**تاخیر ابلاغ قوانین به نسبت دوره قبل کم کردن 53 درصدی داشته است.

**با اینکه 5 سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه گذشته و یک سال هم تمدید شده است هست، باید 83 فقره آیین نامه از سوی دولت تنظیم می شد که فقط 48 فقره آیین نامه نوشته شده است است و 35 فقره آن تنظیم نشده است.

**نمایندگان در سال گذشته 2682 تذکر کتبی به هیئت وزیران دادند که 435 مربوط به مدیر جمهور و 14 تذکر مربوط به وزیر اطلاعات است.

**از 435 تذکر به مدیر جمهور 76 تذکر مربوط به عملکرد وی و 359 مورد مربوط به دستگاه های زیرنظر وی است

**میزان تذکرات کتبی نمایندگان در سال گذشته 46 درصد کم کردن داشته است

** 1184 تذکر شفاهی از سوی نمایندگان به مدیر جمهور و هیئت وزرا داده شده است است

**از بین تذکرات شفاهی 179 تذکر به مدیر جمهور است که 11 مورد آن مربوط به عملکرد مدیر جمهور و 168 مورد آن مربوط به دستگاه های زیر نظر بوده است

**در بین تذکرات شفاهی 3 تذکر به وزیر اطلاعات و 7 تذکر به وزیر دفاع و دادگستری داده شده است است
**در سال گذشته 780 پرسش از وزرا تقدیم شده است است که 152 مورد مختومه، 7 مورد تعلیق، 621 پرسش در کمیسیون تخصصی باقیمانده که 50 مورد آن عدم اقناع بوده هست.
** 28 پرسش به صحن آمده که 3 مورد آن منجر به ارائه کارت زرد و 25 مورد باعث اقناعنمایندگان شده است هست.
**یک نماینده در سال گذشته 69 مورد پرسش مطرح کرده هست.
این خبر در حال تکمیل است…

واژه های کلیدی: شفاهی | قانون | مجلس شورای اسلامی | حسین مظفر | معاون نظارت مجلس |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog